Könyvkiadás – 1956

Kedves Barátaink!

A  Ciszterci Diák és Cserkész Alapítvány kuratóriumának felelősei (Dr. Párdányi Miklós kuratóriumi elnök, Wettstein Domonkos és Pólya Viktor kuratóriumi tagok, Turócziné Pesty Ágnes kuratóriumi titkár) ezúton tájékoztatunk mindenkit akit illet vagy akit érdekel, hogy az alapítvány elnyerte az 1956-os Emlékbizottság megbízásából a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt KKETTKK – 56P – 01 jelű „Mansfeld Péter” könyvkiadási pályázatot. A pályázat címe: „Ezért az egy hétért érdemes volt élni.” – Az 1956-os forradalom és a kommunista múlt ciszterci hősei és áldozatai – könyv kiadásának támogatása.

Célunk, hogy érdekes és érzelmekre ható visszaemlékezések, történetek segítségével mutassuk be a mai fiataloknak és a jövő generációjának a (számukra legtöbbször már csak érettségi tételt jelentő) diktatúra jellegzetességeit, a forradalom történetét, a megtorlásokat, és az emigrációba kényszerültek sorsának alakulását. Egyben emléket is szeretnénk állítani a ciszterci áldozatoknak és hősöknek, a szerzeteseknek és civileknek egyaránt. Könyvet szeretnénk készíteni, ami olyan, mint egy „családtörténet”, a „ciszterci nagy család” hősies történeteit tartalmazza, és örökíti meg a mostani és eljövendő ciszterci diákságnak és az érdeklődőknek.

A könyv tervezett tartalma

 1. Beköszöntő, Dékány Sixtus zirci apát ajánlása
 2. A ciszterci rend 1948-ban (adatok, létszámok, iskolák helyzete) és 1950-ben a rendek feloszlatásakor
 3. Búvópatak történetek (ciszterci utódmozgalmak)
 4. A forradalom előzményei (történetek, tanulmány)
 5. 1956. október 23-a
 6. A forradalom napjai (pl. Endrédy Vendel kiszabadítása)
 7. 1956. november 4-e
 8. Megtorlás, börtönélmények
 9. Ciszterci diákok a forradalomban (Dékány Csaba által gyűjtött dokumentumok alapján)
 10. 56-os kitüntetésben részesültek
 11. Hősi halottaink: Czermann Lajos (utolsó napon írt búcsúlevele a birtokunkban van), Kormos Zoltán (akiről egy alapítványt is elneveztek)
 12. Börtönviselt ciszterci atyák (Czike János O.Cist. gyűjtése)
 13. Mártír ciszterci szerzetesek: Debreceni Sixtus (Eger, 1954), Brenner János (1997), Sigmond Lóránt, Endrédy Vendel
 14. Dallasi ciszterci szerzetesek 56-os emlékei
 15. A Mansfeld Péter-emlékverseny története
 16. Hősök emléktáblái

Immár több év óta jelentős és tartalmas – a témával kapcsolatos – forrás- és emlékanyag került a birtokunkba, legfőképpen Dékány Csaba gyűjtőmunkája által. Meggyőződésünk, hogy a már eddig összegyűjtött dokumentáció is érdemes a történész szakma és a nagyközönség számára történő közreadásra, ám biztosak vagyunk abban is, hogy még nagyon jelentős és értékes olyan anyag létezik, amelyik egyelőre feltáratlan a ciszterci közegben (= személyeknél, családoknál, közelebbi vagy akár távolabbi ismeretségi-vonatkozási körben) és esetleg fenyeget az a veszély, hogy örökre elvész/eltűnik a horizonton túl, vagy éppen megsemmisül és soha sem lesz azonosítható.

Kérjük ezért elsősorban a volt ciszterci diákokat, akik megélték az „50-es” éveket és a forradalmat is, hogy írják le emlékeiket lehetőség szerint több részre bontva a könyv tervezett fejezeteinek megfelelő tagolásban. De a már korábban megírt visszaemlékezéseiket is kérjük, hogy küldjék el, akkor is, ha már máshol megjelent az írás.
Az írások mellé lehetőség szerint egy rövid pár mondatos élettörténetet is kérünk.

Kérjük továbbá a tágabb ciszterci körhöz tartozókat, hogyha ismeretes vagy rendelkezésükre áll bármilyen forrásértékkel bíró, illetőleg számon tartható emlékanyag (visszaemlékezések, emlékiratok, naplóbejegyzések, levelezés, oral history hordozók, fotók és egyéb képi megjelenítés, tárgyi emlékek, vagy akár szűk-magán körben publikált például írógépen sokszorosított forrásértékkel bíró hordozók) és ezeket meg tudnák osztani velünk akár másolatban, illetve átengednék számunkra másolásra, és beleegyeznek abba, hogy a pályázat keretében publikálásra előkészítsük (= válogassuk, idézzük, szerkesszük, utalásokba-összefüggésekbe rendezzük, stb.) úgy ezeket az anyagokat juttassák el hozzánk, illetve bocsássák rendelkezésünkre.

Terveink szerint a kiadvány egy mintegy 300 oldalas, keménykötésű könyv-formátumban kerül publikálásra.

A szerkesztőbizottság tagjai:

Dr. Párdányi Miklós, pardanyim@gmail.com, tel. 30-966-0981

Dr. Kemény Gáborné, gaborne.kemeny@gmail.com

Turócziné Pesty Ágnes, pestyagi@gmail.com, tel. 20-82-89000

Dékány Csaba, dekanycs@gmail.com

Dr. Visontai József, visontaij@gmail.com

Dr. Gosztony Géza, gosztony.geza@itk.ppke.hu

Dr. Kovács Örs, ko.ors@hotmail.com

A kapcsolatfelvétel módja: bármelyik szerkesztőségi tag megkeresésével, illetve elsősorban a „szerkesztőségi titkári”-i feladatokat ellátó Turócziné Pesty Ágnessel való kapcsolatfelvétel útján.

Turócziné Pesty Ágnes

tel. 06-20-8289000

e-mail: pestyagi@gmail.com

Budapest, 2016. július 7.

Tisztelettel:                  Párdányi Miklós